Jaarverslag 2019

In 2019 speelden we de voorstelling Emma wil leven.
De repetities startten in 2018; in januari 2019 werd de voorstelling gemonteerd, vonden try-outs plaats en werd de première gespeeld.
Vervolgens werd t/m mei 2020 in de Nederlandse theaters gespeeld.

In het najaar van 2019 werd Emma wil leven nog drie keer op scholen en instellingen gespeeld.

Ook bereidden we de voorstelling Doet sneeuw pijn voor, die vanaf januari 2020 gespeeld werd.
Het script werd geschreven, de muziek werd grotendeels gecomponeerd, het decor- en lichtontwerp en het kostuum werden ontwikkeld.
De repetities met actrice Saskia Temmink startten in november 2019.

In 2019 zijn ook voorbereidingen getroffen voor 3 nieuwe voorstellingen.

Allereerst is gestart met de voorbereidingen voor de voorstelling VLUCHT, die vanaf februari 2021 toert.
Zo is er gewerkt aan een affichebeeld, is gestart met het schrijven van het script, en hebben diverse afspraken met het impresariaat, het artistiek en productioneel team en diverse samenwerkingspartijen plaatsgevonden.

Ook is een contract getekend met Karin Bloemen voor de theaterbewerking van haar autobiografische boek Mijn ware verhaal. Deze voorstelling staat gepland voor het voorjaar van 2022.
Hiervoor hebben diverse afspraken met het artistiek en productioneel team plaatsgevonden.

Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor de voorstelling De Grootste Helft, die geproduceerd wordt onder het label Heads and Tales, dat net als Solo Stories ook onderdeel is van Stichting Collected Works.
De Grootste Helft wordt gespeeld vanaf september 2020.
In 2019 is gewerkt aan het script, hebben afspraken plaatsgevonden met het artistieke en productionele team, en is het affichebeeld gemaakt.
Ook zijn de theaters verrast met een fysieke en online mailing om kennis te maken met dit nieuwe theaterconcept.